Premium 2" Cordless Basswood Blinds
Antique White
Cherry
Cream
Eggshell
Linen
Oak
Off White
Super White