Premium 2" Basswood Blinds
Antique White
Cream
Eggshell
Linen
Off White
Super White