Premium 2" Basswood Blinds
Antique White
Cherry
Chestnut
Cream
Eggshell
Linen
Oak
Off White
Super White